604 İcra Katibi Klavye Sonuçları

604 İcra Katibi Mülakat Sonuçları içim TIKLAYINIZ

Türkiye’de bir çok aday icra katibi olabilmek için klavye sınavına katıldı. Bazı adaylar 90 kelimeyi geçemezken bazı adaylar ise klavye sınavını geçip mülakatları beklemeye başlamış bulunmaktadır.Bu adayların 604 icra katibi klavye sonuçlarında başarıyla geçmiş bulunmaktadır.İcra katipliği klavye sonuçlarına ilişkin bulunarak yapılan bu sınavlar adalet bakanlığı icra katibi klavye sonuçları için komisyon tarafından açıklanmıştır.İcra katibi memur alımı için gerekli görünen bu klavye sınavı içerisinde bulunan bu 604 icra katibine ilişkin diğer detaylar aşağıda verilmiştir.

Adana Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları 

Afyonkarahisar Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları 

Ankara Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Antalya Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları 

Aydın Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Bursa Adliyesi İcra Katipliği Klavye  Sonuçları

Diyarbakır Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Düzce Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Hatay Adliyesi İcra Katipliği Klavye  Sonuçları

İskenderun Adliyesi İcra Katipliği Klavye  Sonuçları

İstanbul Anadolu Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

İzmir Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Karşıyaka Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Konya Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Sincan Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Şanlıurfa Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Trabzon Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları 

Van Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Samsun Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Erzurum Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Kayseri Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Gaziantep Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

Sakarya Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları 

Malatya Adliyesi İcra Katipliği Klavye Sonuçları

icra katibi klavye sonuçları 300x133 604 İcra Katibi Klavye Sonuçları

Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 604 adet icra kâtibi alınacaktır.

1-) İcra Katibi Alımı 2014 Genel Şartlar

İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2012) yapıldığı 2012 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1977 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2012’de lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

Adaylar 20 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında;

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,

c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası ile birlikte sınav birimlerine veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele postayla (APS) ilgili sınav birimine gönderilecektir.

Adaylar, sadece bir sınav biriminin yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla sınav birimine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, sınav kazanılmış olsa dahi bu şekilde sınava girenlerin atamaları yapılmayacaktır.

-

Benzer yazılar2 Yorum "604 İcra Katibi Klavye Sonuçları"

commenter

sonuç bakma

commenter
mahmut yeşildağ | Cumartesi, 22 Mart 2014 - 21:17

neden şanlıurfa icra katipliği klavye sonuçları açılmıor

Başvuru Yap

Ad:
Email:
Website:
Yorum: