Kamu Kurumları Tekniker Alımı

Kamu Kurumları Hizmetli Alımı

Türkiyedeki bir çok hastanenin kamu kurumları tekniker alımı yapıyor. Bunun yanında aynı zamanda aynı kurumlar da aynı hastanelere hizmetli alımı gerçekleştiriyor. Bizler aşağıda sizler için uygun olarak açıklamada bulunduk sizde aşağıdaki açıklamayı okuyarak kamu kuruluşlarının hizmetli alımı haberlerinden haberdar olabilirsiniz.

kamu kuruluşları hizmetli alımı Kamu Kurumları Tekniker Alımı

Kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek öğretim  kurumlarının bazılarına ait mevcut dolukadrolarda derece değişikliğine, boşkadrolarda da sınıf unvan ve derece değişikliği yapılırken, bir üniversiteye ait tutulu bazıkadrolar da serbest bırakıldı.

Yapılan değişiklikler arasında, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna ait boş kadrolardan 5. Derece 1000 adet Hizmetli kadrosunun iptal edilerek 12. Derecede 1000 adet Hizmetli kadrosu ihdas edilmesi ve çeşitli derecelerdeki 3750 adet Sağlık Memuru alımı kadrosunun iptal edilerek 1-10 derecelerde Sağlık Teknikeri alımı kadrosu ihdas edilmesi, bukurum tarafından yakın zamanda Hizmetli ve Sağlık Teknikeri kadrolarına personel alınacağı anlamında değerlendirildi.

Bakanlar Kurulu Kararları ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna ait dolu kadrolardan bazılarında derece değişikliğine gidilirken, boş kadroların bir kısmında ise da sınıf, unvan ve derece değişiklikleri yapıldı.

Öte yandan, Fırat Üniversitesinin öğretim elemanı ve idari personeline ilişkin bazı tutulu kadrolarserbest bırakılırken, Fırat Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesinin öğretim elemanı ve idari personeline ilişkin dolu kadrolardan bazılarında derece değişikliğine gidilirken, boş kadroların bir kısmında ise da sınıf, unvan ve derece değişiklikleri yapıldı.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişiklikler;

-Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda    düzenleme yapılması hakkındaki Kararın, bugünden geçerli olarak yürürlüğe girmesi  (yapılan değişiklikler için tıklayınız…),

-Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait    bazı kadrolar ile bazı yükseköğretimkurumlarına ait idari kadrolarda yapılan düzenlemelere ilişkin hükümlerin bugünden; bazıyükseköğretim kurumlarına ait idari kadrolarda yapılan düzenlemelere ilişkin hükümlerin ise01.01.2014 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girmesi (yapılan değişiklikler için tıklayınız…)

sağlanmış oldu.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararları

-2/9/2013TARİHLİ VE 2013/5359 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 -(1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolukadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleriaynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 -(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 -(1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

-30/9/2013TARİHLİ VE 2013/5454 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 -(1) Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait tutulan kadrolardan ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 2 -(1) Yükseköğretim kurumlarına ait tutulan idari kadrolardan ekli (2) sayılı cetvellerdebelirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 3 -(1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan tutulan ve boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde belirtildiğişekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 -(1) Bu Kararın;

a) 2ncimaddesi1/1/2014tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 -(1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

-

Benzer yazılarCevap Yok “Kamu Kurumları Tekniker Alımı”

Başvuru Yap

Ad:
Email:
Website:
Yorum: